دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

سیستم مدیریت آموزش

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

اطلاعیه ها

اطلاعیه های عمومی

دانشجویان گرامی که در شرف فارغ التحصیلی می‏باشند جهت دریافت گواهی موقت ابتدا بعد از انجام تسویه حساب در سامانه مدیریت درخواستها، نسبت به ثبت نام در سامانه امور دانشجویان(سجاد) جهت دریافت کد صحت اقدام نمایند. لازم به ذکر است دریافت گواهی موقت منوط به ثبت نام در سامانه سجاد و دریافت کد صحت میباشد.