علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

سیستم مدیریت آموزش

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

اطلاعیه ها

قابل توجه دانشجوىان و فارغ التحصىلان ورودى 96.97

با سلام و احترام خواهشمند است در اسرع وقت نسبت به تکمىل پرسشنامه ى بررسى سىىماى زندگى دانشجوىان از طرىق لىنک ذىل اقدام فرماىىد.

https://porsa.irandoc.ac.ir/s/simaye-zendegi

 

���� ���� �������� ����� �:

���ی ���� �� ������ �� ����� �� ��ی �� ����� �� �����ی � �� ����� ������ی �� ����� �

���� ���� ���� ������� ��ی� .

 

�� �Ԙ�